La Diputació Provincial d’Alacant atorga 7495.95€ per a cobrir les despeses del restabliment de la vialitat del camí del Xap, Ombría d’Alpatró …

La Diputació Provincial d’Alacant atorga 7495.95€ per a cobrir les despeses del restabliment de la vialitat del camí del Xap, Ombría d’Alpatró, Font de la Mata de Benirrama, Camí del Castell de Benissili, Camí de la Foradà de la Carroja, Cami de la Foradà de Benissivà, Cami de l’Assagador d’Alpatró, Camí de la Font de…