La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica aprova el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de la Vall de Gallinera

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s’aprova el pla local de prevenció d’incendis forestals del terme municipal de la Vall de Gallinera. [2020/5724] 2020_5724 DOG 20072020 RESOLUCIÓ 07072020 PER LA QUAL S’APROVA EL PLPIF DEL TERME MUNICIPAL DE LA VALL…