La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport concedeix 55831,86 € a l’Ajuntament de la Vall de Gallinera, mitjançant la Subvenció destinada a la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives de municipis de la C.V.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport concedeix 55831,86 € a l’Ajuntament de la Vall de Gallinera, mitjançant la Subvenció destinada a la millora, ampliació i reparació d’instal·lacions esportives de municipis de la C.V. Amb aquesta subvenció es realitzarà la corresponent reforma dels vestuaris i accessos a la Piscina Municipal.