INSTITUCIONAL

 • null

  Alts càrrecs

  Informació dels membres de la corporació municipal

 • null

  Òrgans col·legiats

  Òrgans col·legiats

 • null

  Catàleg de tràmits i serveis

  Catàleg de tràmits i serveis

 • null

  Grups polítics PP I GPV

  Grups polítics

 • null

  Estructura

  Esquema polític organitzatiu de l’entitat amb detall dins de cada àrea.

NORMATIVA

 • null

  Normativa destacada

  Normativa d’aplicació per a l’exercici de les competències que cada organisme té assignades

 • null

  Normativa en urbanisme i medi ambient

  Informació sobre urbanisme

 • null

  Estructura Normativa, circulars, i directrius de l'entitat local en vigor

  Textos normatius aprovats l’any en curs

ECONÒMICA

 • null

  Béns immobles

  Béns immobles de titularitat municipal

 • null

  Plans urbanístics i estudis d'impacte ambiental

  Estudis d’impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc mediambientals

 • null

  Vehicles oficials

  Vehicles oficials

 • null

  Subvencions

  Subvencions a persones físiques i jurídiques atorgades per l’Ajuntament de la Vall de Gallinera

 • null

  Concessió de servei públic

  Concessió de servei públic

 • null

  Termini de pagament a proveïdors

  Pagament a proveïdors

 • null

  Béns immobles o d'alt valor històric o econòmic

  Béns immobles o d’alt valor històric o econòmic

 • null

  Obres públiques

  Obres públiques

 • null

  Convenis i encàrrecs de gestió

  Convenis i encàrrecs de gestió realitzades per l’Ajuntament de la Vall de Gallinera

 • null

  Pressupost any 2020

  Pressupost local

 • null

  Contractació

  Contractació i estadístiques de contracte

 • null

  Planificació i gestió del personal

  Planificació i gestió del personal

InstagramWhatsapp

C/ Carretera 35, Benialí
La Vall de Gallinera – Alacant
Tel: 96 640 65 53 | Fax: 96 640 65 66