DestacadesNotícies

Tresors botànics de l’Ombria de Benirrama: Prats de Brachipodium rics en orquídies.

 

Iniciativa de custòdia d’Acció Ecologista-Agró que compta amb el suport de la primera Convocatòria Mediambiental de Fundació Bancaixa i Bankia.

 

L’any passat, Acció Ecologista-Agró va adquirir dues parcel·les en l’Ombria de Benirrama per a desenvolupar una iniciativa de custòdia del territori en La Vall de Gallinera (La Marina Alta, Alacant). Enguany, gràcies a una ajuda de 10.000 euros concedida per la primera Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa i Bankia, han posat en marxa un projecte per a conservar i millorar la biodiversitat d’estes parcel·les, on trobem diferents hàbitats catalogats per la Unió Europea (UE). Un d’ells és l’hàbitat 6220: pasturatges xerofítics mediterranis de vivaços i anuals.

L’hàbitat 6220 es correspon amb pasturatges dominats per gramínies vivaces i anuals, entre les quals es desenvolupen altres teròfits i, especialment, una gran diversitat de neòfits: plantes amb bulbs, rizomes o tubercles. En les parcel·les de l’Ombria de Benirrama custodiades per Acció Ecologista-Agró, on trobem este hàbitat catalogat per la Unió Europea com “pasturatges xerofítics mediterranis de vivaços i anuals”, destaca la presència d’orquídies.

De fet, en este racó de La Vall de Gallinera (La Marina Alta, Alacant) mereixen especial atenció, motiu pel qual també parlem d’este hàbitat com a prats de Brachipodium rics en orquídies. Entre les espècies anuals més característiques trobem diverses del gènere Ophrys i l’Orchis italica.

Les parcel·les custodiades per AE-Agró en l’Ombria de Benirrama sumen aproximadament una hectàrea i presenten un elevat pendent, superior al 70% de mitjana. Es tracta d’antics bancals de secà abandonats des de fa dècades, fet que ha permés la seua recolonització per part de la vegetació forestal.

Però, el seu abandonament ha provocat també que els marges de pedra seca s’estan enfonsant, accelerant l’erosió i posant en perill la supervivència dels tresors botànics de l’Ombria de Benirrama. Una altra amenaça és la invasió de vegetació pirofítica, especialment pel que respecta al pi blanc (Pinus halepensis), l’esbarzer (Rubus ulmifolius) i l’arítjol (Smilax aspera).

Per això enguany, gràcies a una ajuda de 10.000 euros concedida per la primera Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa i Bankia, han  posat en marxa un projecte per a conservar i millorar la biodiversitat d’estes parcel·les. Entre els treballs realitzats per a afavorir l’hàbitat 6220 cal destacar el desbrossament de matoll senescent sobre pasturatges de Brachypodium.

Amb este desbrossament s’ha volgut fomentar la presència de prats rics en orquídies. A més a més, a l’incorporar la necromassa generada al sòl, també hem volgut disminuir la combustibilitat en cas d’incendi en estos pasturatges xerofítics mediterranis de vivaços i anuals.

Per a este desbrossament de matoll senescent sobre pasturatges de Brachypodium s’han aprofitat les antigues terrasses de conreus de secà. De fet, s’han realitzat també treballs de manteniment i restauració dels marges de pedra seca en estes antigues terrasses, per a evitar així processos erosius i conservar el seu valor etnogràfic, històric, paisatgístic i ecològic.

Pel que respecta al foment de prats de Brachipodium rics en orquídies, destacar també la construcció i instal·lació d’un hotel per a insectes. Cal recordar que les orquídies han coevolucionat amb alguns insectes, sobretot himenòpters, fins al punt de posseir pol·linitzadors exclusius per a algunes espècies.

Finalment, comentar que les tasques desenvolupades en l’Ombria de Benirrama amb l’ajuda de la primera Convocatòria Mediambiental Fundació Bancaixa i Bankia també han permés conservar, mantindre i recuperar sendes com a recurs turístic i educatiu.

La Vall de Gallinera alberga una enorme biodiversitat vegetal. De fet, les dues parcel·les custodiades per AE-Agró en l’Ombria de Benirrama formen part del Lloc d’Interés Comunitari (LIC) Valls de La Marina, que atresora diferents hàbitats catalogats per la Unió Europea (UE).

Un d’ells és el 6220. Però, també està present l’hàbitat prioritari 5230, matolls ombròfils arborescents amb Laurus nobilisdel qual vam parlar la setmana passada. I, a més a més, tenim l’hàbitat 8210, pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica, així com un bosc relicte de fleix valencià i flora endèmica, estranya o amenaçada, que seran els protagonistes dels nostres pròxims articles sobre els tresors botànics de l’Ombria de Benirrama.

Acció Ecologista-AGRÓ