CAMPANYA RENDA 2021

CAMPANYA RENDA 2021  Vius a Vall de Gallinera o en un municipi en risc de despoblament?  Les persones residents podran deduir-se de 300 euros fins a 540 euros.  També tindran deduccions les que efectuen aportacions a nous negocis fins a 9.000 euros en la quota íntegra autonòmica. Aquesta deducció, s’haurà de posar en la casella…